ประโยชน์การเล่นบาสเกตบอล

ประโยชน์การเล่นบาสเกตบอล

ประโยชน์การเล่นบาสเกตบอล

  • kusuma
  • กันยายน 9, 2020
  • 0 comments

ประโยชน์การเล่นบาสเกตบอล ไทยแลนด์ โปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีก ถือเป็นกีฬาสากลโลก ที่เป็นที่ยอดนิยมในทุกยุคทุกสมัย สำหรับกีฬา “บาสเกตบอล” ที่วัยรุ่นชาย-หญิง และบุคคลทั่วไปทั่วโลกได้รู้จักและคุ้นเคย กับกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่เด็ก

เจโอ-รัชเดช เครือทิวา นักกีฬาทีมชาติไทย และนักกีฬาบาสเกตบอลในสังกัดทีมโมโน สกอร์เปี้ยนส์ จากลีกการแข่งขันไทยแลนด์ โปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีก หรือ ทีพีบีแอล 2019 (THAILAND PROFESSIONAL BASKETBALL LEAGUE) วัย 34 ปี ผู้สัมผัสกับกีฬาชนิดนี้ เป็นอย่างดีตลอด 24 ปีที่ผ่านมา เผย 10 ข้อดี ของการออกกำลังกายด้วยกีฬาบาสเกตบอลไว้ ดังนี้ 

1. บาสเกตบอล เป็นกีฬาที่ฝึกปฏิภาณไหวพริบ การคิดวิเคราะห์ในเวลาที่น้อย ฝึกการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

2. ช่วยพัฒนาส่งเสริมกลไก การเคลื่อนไหวของร่างกาย ให้สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง ทั้งมือ เท้า สายตา ฯลฯ

3. เกมกีฬาทำให้เราเล่นในกฎกติกา ฝึกระเบียบวินัยการฝึกซ้อม ช่วยให้ผู้เล่นมีความเป็นระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา

4. ช่วยพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ การอยู่ด้วยกันในสังคม หรือ ทีมเวิร์ค

5. เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เพราะการเล่นบาสเกตบอล ต้องใช้ความสามารถทางร่างกายหลายด้าน อาทิ ความเร็ว ความคล่องตัว ความแข็งแรง ความอดทน ฯลฯ จึงส่งผลให้มีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น ร่างกายแข็งแรงขึ้น

6. รู้จัก แพ้-ชนะ การให้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

7. การเล่นกีฬาเป็นกลุ่มจะทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างความสัมพันธ์อันดี และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

8. ช่วยฝึกสมอง สร้างสมาธิ 

9. การเล่นกีฬาบาสเกตบอล ทำให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจวัตรประจำวันได้ ลดอัตรเสี่ยงการเป็นโรคซึมเศร้าได้ในปัจจุบัน

10. สามารถใช้กีฬาในการประกอบอาชีพได้ เช่น การเป็นนักกีฬาอาชีพ โค้ช หรือ ครูสอนพลศึกษา ฯลฯ

กติกาบาสเกตบอล 13 ข้อ

1. สามารถโยนลูกบอลด้วยมือข้างเดียวหรือสองมือ

2. สามารถตีลูกบอลด้วยมือข้างเดียวหรือสองมือ แต่ต้องไม่ใช้กำปั้น

3. ห้ามถือลูกบอลวิ่งต้องโยนลูกบอลจากจุดที่ถือลูกบอล ผู้เล่นสามารถวิ่งเพื่อคว้าบอล

4. ต้องถือลูกบอลด้วยมือ แขนหรือลำตัว ห้ามดึงลูกบอล

5. ห้ามใช้ไหล่ดัน ผลัก ดึง ตบหรือตี ฝ่ายตรงข้าม หากเกิดการละเมิดให้ถือเป็น ฟาล์ว หาก กระทำซ้ำอีก ถือเป็น ฟาล์วเสียสิทธิ์ จนกว่าจะเกิดการยิงประตูเป็นผลในคราวต่อไป หรือเกิดผู้เล่นบาดเจ็บของผู้เล่นตลอดการแข่งขัน ห้ามเปลี่ยนตัวผู้เล่น

6. การฟาล์วเป็นการกระแทกลูกบอลด้วยกำปั้นและการผิดระเบียบของกติกาข้อ 3,4 และตาม รายละเอียดตามกติกาข้อ 5

7. หากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันกระทำฟาล์วติดต่อกัน 3 ครั้ง ให้นับคะแนน (การฟาล์วติดต่อกัน หมายถึง เป็นการฟาล์วที่ไม่มีการฟาล์วของฝ่ายตรงข้ามคั่นระหว่างการฟาล์วติดต่อนั้น)

8. เมื่อลูกบอลถูกตี หรือโยนจากพื้นเสข้าประตู ให้นับคะแนน หากลูกบอลค้างก้านห่วงโดยผู้ เล่นฝ่ายป้องกันสัมผัสหรือกระทบประตู ให้นับคะแนน

9. เมื่อลูกบอลออกนอกสนามให้ส่งบอลเข้าเล่นที่สัมผัสลูกบอลครั้งแรกในกรณี ที่มีผู้คัดค้าน กรรมการผู้ร่วมตัดสิน (Umpire) จะโยนบอลเข้าไปในสนาม ผู้เล่น ที่ส่งบอลสามารถใช้เวลาได้ 5 วินาที หากเกินกว่านั้นฝ่ายตรงข้ามได้ส่งบอลแทน หากมีการคัดค้านและทำให้การแข่งขัน ล่าช้า กรรมการผู้ร่วมตัดสิน (Umpire) สามารถขานฟาล์วเทคนิค

10. กรรมการผู้ร่วมตัดสิน (Umpire) มีหน้าที่ตัดสินและจดบันทึดการฟาล์ว เกิดฟาล์วต่อกัน ครบ 3 ครั้ง ให้แจ้งต่อผู้ตัดสิน (Referee) และสามารถให้ฟาล์วเสียสิทธิ์ ตามกติกาข้อ 5

11. ผู้ตัดสิน (Referee) มีหน้าที่ตัดสินชี้ขาด เมื่อลูกบอลเข้าสู่การเล่นในพื้นที่ของเขาและเป็นผู้ จับเวลา ,ให้คะแนนเมื่อเกิดการยิงประตูเป็นผล ,จดบันทึกคะแนนและรับผิดชองตามพื้นที่

12. เวลาการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ครึ่ง ๆละ 15 นาที พัก 5 นาที

13. เมื่อหมดเวลาการแข่งขัน ฝ่ายที่ทำคะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้ หัวหน้าทีมตกลงกันเพื่อแข่งขันต่อจนกว่ามีฝ่ายใดทำคะแนนได้

ติดตามบทความอื่น ๆ ได้ที่ : jack-88 , สนับสนุนโดย : sagamepro

ประโยชน์การเล่นบาสเกตบอล