ใครความดันต่ำฟังทางนี้ นักวิจัยชี้ ดื่มเบียร์ช่วยได้

ใครความดันต่ำฟังทางนี้ นักวิจัยชี้ ดื่มเบียร์ช่วยได้

ใครความดันต่ำฟังทางนี้ นักวิจัยชี้ ดื่มเบียร์ช่วยได้

ใครความดันต่ำฟังทางนี้ นักวิจัยชี้ ดื่มเบียร์ช่วยได้

ใครความดันต่ำฟังทางนี้ นักวิจัยชี้ ดื่มเบียร์ช่วยได้ หลายๆ คนอาจเคยได้ยินผ่านหูมาบ้าง ว่าใครที่ความดันต่ำ ลองดื่มเบียร์สิช่วยได้นะ ซึ่งอาการความดันต่ำหรือความดันโลหิตต่ำนั้นส่งผลให้มีอาหารหน้ามืด ตาลาย วิงเวียนศรีษะได้ มักจะได้รับคำแนะนำว่า ให้ดื่มเบียร์เย็นๆ สักแก้ว แล้วอาการของความดันต่ำนั้นจะดีขึ้น

แต่ว่าการดื่มเบียร์แท้จริงแล้วนั้น จะสามารถช่วยรักษาอาการของภาวะความดันโลหิตต่ำได้ๆ หรือไม่ เหล่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลอย่างไรบ้างกับความดันโลหิตของเรา ไปหาคำตอบได้พร้อมๆ กันเลย

ดื่มเบียร์แล้วจะส่งผลอย่างไรกับความดันโลหิตของเรา?

ทุกคนต่างรู้อยู่แล้วว่า ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนั้น จะได้รับแนะนำไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (เบียร์ เหล้า ไวน์ ทั้งหลาย) เนื่องจากมันสามรถเพิ่มระดับความดันโลหิตได้ โดยการกระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดเพิ่มมากขึ้น

ทำให้มีแรงดันในระบบไหลเวียนโลหิตเพิ่มมากขึ้น เมื่อดื่มแอลกอฮอล์ หรือเบียร์เป็นประจำ ก็สามารถทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นในระยะยาวได้ และหากผู้ที่มีความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระยะยาวนั้น กลับมาเลิกดื่ม ก็จะลดระดับชองความดันโลหิตได้เพียงนิดเดียวเท่านั้น

ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิต หรือมีระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง หรือสูงมากกว่า 140/90 มม.ปรอท ขึ้นไป ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มเบียร์หรือแอลกอฮอล์ และหากเป็นผู้ที่ดื่มเบียร์เป็นประจำอยู่แล้ว ก็ควรค่อย ๆ ลดปริมาณการดื่มเบียร์ลงมา เพื่อป้องกันไม่ให้ระดับความดันโลหิตเพิ่มขึ้นสูงอย่างรุนแรงเป็นเวลาหลายวัน

ใครความดันต่ำฟังทางนี้ นักวิจัยชี้ ดื่มเบียร์ช่วยได้

สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตในเกณฑ์ปานกลางหรือปกติ ควรดื่มเบียร์ในปริมาณที่ไม่เกินดังต่อไปนี้

  • ผู้ชายอายุต่ำกว่า 65 ปี ไม่ควรดื่มเกิน 24 ออนซ์
  • ผู้ชายอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ไม่ควรดื่มเกิน 12 ออนซ์
  • ผู้หญิง ทุกช่วงวัย ไม่ควรดื่มเกิน 12 ออนซ์

นอกจากนี้ อีกวิธีที่ช่วยประเมินปริมาณการดื่มที่เหมาะสมได้ คือการคำนวนค่า ABV (Alcohol By Volume) จากปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนั้น ๆ โดยนำตัวเลข ABV คูณด้วยปริมาตรเครื่องดื่ม

และหารด้วย 1,000 เช่น เครื่องดื่มปริมาณ 600 มิลลิลิตร มีค่า ABV เป็น 5% เมื่อคำนวนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3 หน่วย ซึ่งการดื่มในปริมาณ ที่พอดีสำหรับผู้ชายและผู้หญิงคือไม่เกิน 14 หน่วยต่อสัปดาห์ หากคำนวณตามวิธีนี้

ในปัจจุบันมีโปรแกรมอัตโนมัติตามอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้คำนวณหน่วยการดื่มแอลกอฮอล์ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่กล่าวมาในเบื้องต้นเป็นเพียงเกณฑ์บอกปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมเท่านั้น

ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพเสมอไป เพราะต้องพิจารณา จากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ อายุผู้ดื่ม ความเสี่ยงด้านสุขภาพรายบุคคล ความถี่ในการดื่ม เป็นต้น

แม้ว่าแอลกอฮอล์นั้นอาจมีประโยชน์ในบางแง่มุม แต่คนส่วนใหญ่ขาดการควบคุมและดื่มในปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงมักส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าได้รับผลดี การดื่มแอลกอฮอล์เพื่อช่วยเพิ่มความดันโลหิตให้สูงขึ้นก็เช่นกันไม่ใช่วิธีรักษาที่ถูกต้อง ผู้ที่มีภาวะความดันต่ำควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธีเป็นดีที่สุด

คนที่มีความดันต่ำ ดื่มเบียร์แล้วจะช่วยได้จริงเหรอ

การดื่มเบียร์ สามารถช่วยแก้อาการของความดันต่ำดันได้จริง เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น สามารถเพิ่มระดับของความดันโลหิต และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ ในทางกลับกัน ผู้ที่มีระดับความดันโลหิตต่ำนั้น

จึงสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยเพิ่มระดับของความดันโลหิตได้เช่นกัน แต่ใช่ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด จะเหมาะสำหรับการดื่มเพื่อช่วยรักษาอาการของความดันโลหิตต่ำได้ทั้งหมด เพราะการดื่มสุรานั้นอาจกลายเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคที่อันตรายต่อร่างกายได้

มีงานวิจัยที่พบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง ไวน์ และเบียร์ สามารถช่วยเพิ่มระดับของความดันโลหิตได้ โดยไม่ส่งผลร้ายต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด จึงนับได้ว่าเป็นหนทางในการช่วยบรรเทาอาการของความดันโลหิตต่ำที่ปลอดภัย

และไม่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ต่างจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่น ๆ ตราบใดที่ยังรักษาระดับการดื่มให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ดื่มมากเกินไป

ใครความดันต่ำฟังทางนี้ นักวิจัยชี้ ดื่มเบียร์ช่วยได้

การจัดการกับความดันต่ำโดยไม่พึ่งแอลกอฮอล์

  • กินเกลือให้มากขึ้น

โซเดียม (Sodium) นั้นสามารถเพิ่มระดับของความดันโลหิตได้ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงมักจะแนะนำให้ ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหลีกเลี่ยง การรับประทานเกลือ แต่สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำ การกินเกลือให้มากขึ้นนั้นกลับเป็นเรื่องดี แต่อย่างไรก็ตาม ระวังอย่ากินเกลือมากเกินไป เพราะอาจนำไปสู่โรคหัวใจล้มเหลว หรือโรคไตได้ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ

  • ดื่มน้ำให้มาก

น้ำสามารถเพิ่มปริมาณของเลือด และช่วยป้องกันการเกิดภาวะขาดน้ำ (Dehydration) ปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ ภาวะความดันโลหิตต่ำได้

  • ออกกำลังกาย

การออกกำลังกาย จะทำให้หัวใจได้สูบฉีดเลือดเพิ่มมากขึ้น และทำให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มระดับของความดันโลหิตได้ อีกทั้งยังเพิ่มการทำงานและเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจได้อีกด้วย

  • อย่าลุกพรวดพราด

ระมัดระวังเวลาลุกขึ้นเปลี่ยนท่า จากท่านั่งหรือท่านอน เพราะจะทำให้เลือดสูบฉีดไม่ทัน และทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะได้ ก่อนจะลุกขึ้น อาจจะลองยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยก่อน แล้วจึงค่อย ๆ ลุก เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการสูบฉีดเลือด ไม่ทำให้หน้ามืดและวิงเวียนเนื่องจากความดันต่ำ

  • รับประทานยา

มียาอยู่มากมายที่สามารถช่วยจัดการกับปัญหาความดันโลหิตต่ำได้ โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อหายาที่เหมาะสมกับอาการของคุณ

เห็นไหมหล่ะว่าการดื่มเบียร์ หรือแอลกอฮอล์นั้นก็ไม่ได้มีโทษเสมอไป แต่ก็ควรดื่มอย่างระมัดระวัง หรือควบคุมปริมาณในการดื่มให้พอดี ไม่ใช่ดื่มแล้วเมาหัวราน้ำ หรือดื่มจนเมา ขับรถเกิดอุบัติเหตุอีก ดั้งนั้นอย่าเก่งกับเบียร์หรือแอลกอฮอล์กันหล่ะ หมั่นรักษาสุขภาพ ออกกำลังกาย เพื่อตัวเองด้วยน๊า

บทความที่น่าสนใจ : หน้าแรก